REVIVE metodas! 👋

Ypač dabar – globalių pokyčių sąlygomis, esame priversti visa tai išgyventi praktiškai ir realiu laiku. Organizacijų ir komandų valdymas aukšto neapibrėžtumo laikais reikalauja kitokio algoritmo, kitokio dėmesingumo ir kitokių priemonių. Remdamiesi All4one bendradarbiaujančių konsultantų ilgamete patirtimi, spręstomis ir valdytomis klientų situacijomis, analizuodami gerąsias pasaulines praktikas ir apibendrindami įvairius šaltinius, sukūrėme verslo ir komandų valdymo metodą REVIVE.❤️

Mums patinka, kad tai būtų asmeniška

REVIVE – tai metodas, savo prigimtimi ir paskirtimi reiškiantis atsinaujinimą, atgaivinimą, atkūrimą ir skirtas valdymo struktūrizavimui, neapibrėžtumo taktikų integravimui, komandos sutelkimui vardan naujos verslo kokybės, naujų veikimo modelių, komandų produktyvumo sustiprinimui kitokioje, pasikeitusioje realybėje.

REVIVE susideda iš 5 žingsnių, apimančių virsmo ir pokyčių laikotarpiui būdingus klausimus, užduotis, įrankius, procesus bei kompetencijas. Tai – tarsi navigacijos neapibrėžtume žemėlapis, tinkamas bet kokios apimties ir industrijos komandai, organizacijai, o gal net ir visuomenei.

RECONNECT | Bendrystės su klientais, partneriais, tiekėjais ir svarbiausia - komandos viduje atkūrimas.

Būtent bendrystė ir ryšiai neapibrėžtumo laikotarpiu yra svarbiausia valiuta. Santykiai ir bendras klimatas komandoje lemia darbuotojų produktyvumą ir visos komandos stabilumą, susitelkimą bei taip reikalingas papildomas pastangas tokiu metu. Ryšiai su klientais, tiekėjais, partneriais užtikrina Jūsų verslo gyvybingumą ir funkcionavimą apskritai. RECONNECT žingsniu svarbu nustatyti santykių palaikymo atsakomybes ir discipliną, aktyviai domėtis Jūsų verslui svarbiais ryšiais, rūpintis komandos gerove, psichologine ir emocine sveikata, demonstruoti nuoširdų rūpestį. Tuo pačiu peržiūrėti partnerių ir klientų sąrašus, grupuoti pagal Jūsų verslui ir veiklai aktualius požymius, išlaikyti diversifikaciją pajamose, tiekime, partnerystėse ir pan.

RECONNECT etapo veiklų pavyzdžiai:

 • Reguliarūs individualūs vadovo pokalbiai su komanda apie emocinę, psichologinę būklę;
 • Papildomas dėmesys komandos susirinkimų darbotvarkėse bendram emociniam klimatui ir jausenoms;
 • Realių pagalbos priemonių prieigos užtikrinimas: darbo įrankiai, metodinė pagalba, finansinio stabilumo sprendimai, savipagalbos / saviterapijos grupės ir pan.;
 • Ryšių su klientais, partneriais ir tiekėjais stiprinimas nuolatiniu ir dėmesingu kontaktu.

Kokybiškam RECONNECT etapui aktualios papildomos kompetencijos:

 • Empatija (Compassion) – komandos narių ir vadovybės nuoširdus domėjimasis žmonėmis, dėmesingas rūpinimasis jų darbinėmis ir asmeninėmis situacijomis, komandos narių prieinamumas ir geranoriška pagalba vieni kitiems, net ir tada kai sunku ar nesiseka.
 • Sąžiningumas ir pasitikėjimas (Integrity and Trust) – vadovų ir kiekvieno komandos nario žodžių ir elgsenos darna, įsipareigojimų ir žodžio laikymasis, sąžiningumas komandos ir organizacijos atžvilgiu, atvirumas pripažįstant klaidas ir dalinantis grįžtamuoju ryšiu.
 • Girdėjimas (Listening) – atidus ir dėmesingas klausymasis, kantrybė išgirsti kitus žmones, gebėjimas priimti kitų nuomones, net jei su jomis nesutinkama.
 • Konfliktų valdymas (Conflict management) – gebėjimas ne vengti kylančių konfliktų, o juose kokybiškai būti ir spręsti situacijas įžvelgiant galimybes, greitai įvertinant situacijas, koncentruotai klausantis, išsakant konkrečius ir griežtus argumentus bei randant kompromisus bendradarbiavimo atmosferoje.
RECALIBRATE | Verslo taktikos ir veikimo principų, tradicijų, tvarkų ir komandos galimybių pritaikymas prie besikeičiančios situacijos.

Bet kokia neapibrėžtumo turinti situacija reikalauja veikimo principų, procesų ir netgi susiorganizavimo formų adaptacijos. Rinkoms augant ar esant stabilioms, lengviau prognozuoti mūsų veiksmų ir sprendimų įtaką rezultatams, todėl didelio neapibrėžtumo metu turime padidinti komandų veikimo greitį, sutrumpinti procesus, palengvinti sprendimų priėmimą, suskaidyti vidinės informacijos vienetus.

RECALIBRATE etapo veiklų pavyzdžiai:

 • Remdamiesi savo verslo modeliu išgryninkite esminius verslo funkcionavimo procesus, o šiam laikotarpiui perteklinius suspenduokite arba atsisakykite;
 • Nustatykite naują (laikinąją) subordinacijos ir atskaitomybės struktūrą, užtikrinančią informacijos cirkuliacijos ir sprendimų priėmimo greitį;
 • Pasirūpinkite įrankių ir darbo priemonių nepriekaištingu funkcionavimu, taip išvengdami papildomo perteklinio apkrovimo komandoms;
 • Disciplinuokite nuolatinę ir dažnesnę nei įprastai vidinę komunikaciją, įgaliodami konkrečius žmones komandoje tai daryti, nustatydami komunikacijos formą ir kanalus.

RECALIBRATE etapo sėkmę lems šios papildomos kompetencijos:

 • Dviprasmiškumo valdymas (Dealing with ambiguity) – gebėjimas padedantis efektyviai tvarkytis su pokyčiais, lengvai pakeisti tempą, saugiai apsispręsti ir veikti neapibrėžtumo sąlygomis kai “things are up in the air” ir maksimaliai komfortabiliai tvarkytis su rizikomis.
 • Kūrybingumas, inovatyvumas (Creativity) – tai jūsų potencialas naujoms ir unikalioms idėjoms, padedančioms lengvai kurti ryšius tarp iki tol nesusijusių minčių/sąvokų/idėjų, dažnai matomas kaip originalus ir naudingas idėjų, galimybių, alternatyvų generavimo metu.
 • Savalaikių sprendimų priėmimas (Timely decision making) – kritinis Jūsų gebėjimas sprendimus priimti laiku, dažnai net neturint visos Jūsų manymu reikalingos informacijos, spaudžiant griežtiems terminams, veikiant ribotų patikimų informacijos šaltinių kontekste.
 • Organizacinis lankstumas (Organizational agility) – išmanymas, kaip veikia organizacija ir žinojimas, kaip spręsti situacijas formaliu būdu bei neformaliais santykiais, pagrindinių tvarkų ir procedūrų priežastinių ryšių ir kilmės supratimas, organizacijos kultūros suvokimas. Tai gebėjimas greitai laviruoti visame organizacijos kultūros kontekste imantis poveikio priemonių ir siekiant greitų susitartų rezultatų.
REFOCUS | Prioritetų, taktinių tikslų ir operatyvinių rodiklių perplanavimas, resursų paskirstymas didžiausios pridėtinės vertės funkcijoms, taip užtikrinant verslo funkcionalumą.

Akivaizu, kad planiniuose organizacijų ar komandų pokyčiuose visada turime kelionės iš esamos į pageidaujamą situaciją žemėlapį. Tačiau, kai neapibrėžtumas ir pokyčiai užklumpa nepasiruošus, netikėtai ar ne ta apimtimi, kuriai esame pasiruošę, privalome perplanuoti mūsų veiklos tikslus, stebimus rodiklius, pakeisti rezultatų sekimo ir atskaitomybės dažnį, perskirstyti resursus veikimui lakioje, kintančioje aplinkoje. REFOCUS etape užduodame sau klausimus: kas pasikeitė mūsų veikimo tiksluose? Ką svarbiausia turime atlikti artimiausioje laiko atkarpoje? Kokie yra neišvengiamai būtiniausi resursai užtikrinti komandų ir verslo funkcionalumą?

REFOCUS etapo veiklų pavyzdžiai:

 • Performuluokite komandų ir organizacijos tikslus trumpesniems laikotarpiams – ketvirčiams, mėnesiui, savaitei. Greitai kintant aplinkybėms, metų ar dar ilgesnio laikotarpio tikslai netenka prasmės;
 • Drąsiai sufomuluokite kritinius rodiklius ir atsakomuosius scenarijus į jų reikšmes. Atlikite “stress” testus organizacijose ir komandose (pvz., kokie mūsų veiklos scenarijai, jei pajamos krenta 50%, netenkame 30% darbuotojų, turime susirgimų ar netekčių komandose ir pan.). Šie scenarijai apima visas reikalingas veiklos sritis – apsirūpinimą ištekliais, emocinę, pscihologinę pagalbą, socialinį ir fizinį saugumą;
 • Peržiūrėkite klientų sąrašus jiems skiriamos energijos ir rezultatų perspektyva. Sugrupuokite juos pagal prioritetą – kuriuos išsaugoti svarbiausia, o kurių atsisakysime pirmiausiai (būtinai apie tai juos informuokite savalaikiai ir tinkama forma);
 • Skirkite laiko galimybių paieškai ir aptarimui neapibrėžtumo laikotarpiu. Labai tikėtina, kad tikėdamiesi įprasto mums veikimo rutinos, nepastebime atsiveriančių naujų galimybių.

REFOCUS etapo sėkmę didina šios papildomos kompetencijos:

 • Ramybė (Composure) – tai gebėjimas ir branda įtampos metu išlikti ramiu, esant netikėtumams neišsimušti iš pusiausvyros, išlaikyti blaivų ir aštrų protą bei koncentraciją į konstruktyvią veiklą, tai meistriškumas sėkmingai suvaldyti asmeninį nerimą ir stresą, bei nuraminti ir sutelkti komandą.
 • Vadybinė drąsa (Managerial courage) – turbulencijų ir kaitos metu, didelę reikšmę turi vadovavimo drąsos gebėjimas neslėpti nieko, kas turi būti pasakyta, teikti savalaikį, tiesų, išsamų ir į veiksmus paverčiamą teigiamą bei teisingą grįžtamąjį ryšį kitiems, suteikti žmonėms prasmę jų pozicijoms ir darbo rezultatams, greitai ir tiesiogiai reaguoti į žmonių problemas kiekvienoje situacijoje ar su kiekvienu žmogumi (ne vien tik su tiesioginiais pavaldiniais), nebijoti imtis nemalonų veiksmų jei tai yra būtina.
 • Paradoksų valdymas (Dealing with paradox) – gebėjimas veikti labai lanksčiai ir adaptyviai kai susiduriama su rimtais iššūkiais, gali veikti paradoksų ir dviprasmiškos informacijos aplinkybėse, suderinti iš pirmo žvilgsnio priešingas elgsenas, kaip pavyzdžiui, atjauta ir griežtas reiklumas, geba pasirūpinti savimi neignoruodamas ir nepamindamas kitų interesų, nustato stiprius tačiau savaip lanksčius standartus, matomas kaip subalansuotas vidumi nepaisant situacijos prieštaraujančių reikalavimų;
 • Perspektyvus požiūris (Perspective) – arba įžvalgumas pastebėti plačiausią įmanomą situacijos/iššūkio perspektyvą, plataus spektro asmeniniai ir verslo siekiai bei interesai, gebėjimas lengvai numatyti ateities scenarijus, globalus mąstymas įvairiais aspektais bei poveikio perspektyvomis ir projekcijomis į ateitį.
 • Strateginis lankstumas (Strategic agility) – gebėjimas tiksliai numatyti ateities tendencijas bei pasekmes, platus žinių spektras ir matymas, orientuotas į ateitį, tikslumas ateities tikimybių ir galimybių vizijose, potencialas konkurencingiems proveržio planams kurti.
REINFORCE | Operatyviniam veikimui reikalingų komandos įgalinimo priemonių visuma, nuo įgaliojimų ir rolių perskirstymo iki energijos, reikalingos pokyčiams įveikti, užkūrimo.

Operatyviniam veikimui reikalingų komandos įgalinimo priemonių visuma, nuo įgaliojimų ir rolių perskirstymo iki energijos reikalingos pokyčiams įveikti užkūrimo. Šis etapas reikšmingas sąlygų komandoms ir žmonėms veikti aspektu. Neapibrėžtumo situacijos dažniausiai yra lydimos aukštu kompleksiškumu – informacijoje, sprendimuose, planuose, analitiniuose duomenyse ir pan. Todėl kaitos ir virsmo laikotarpiu didesnį sėkmės potencialą turi įgalintos komandos.

REINFORCE etapo veiklų pavyzdžiai:

 • Decentralizuokite taktinį operacijų (funkcijų) valdymą nustatytų įgaliojimų ribose taip padidindami veikimo ir reagavimo laiką, nustatydami sprendimų įgaliojimų ribas, alokuodami resursus;
 • Užtikrinkite komandos narių rotavimo ir pakeičiamumo galimybes (scenarijus) pasireiškus kritinėms situacijoms. Galbūt privalote tam pasiruošti papildomai apmokydami personalą;
 • Kritinio laikotarpio periodui nustatykite naujas komandos narių roles ir atsakomybes, galiosiančias tol, kol situacija stabilizuosis;
 • Sustiprinkite komandos motyvaciją atlikti viską maksimaliai tiksliai ir efektyviai. Neapibrėžtumo metu labai aktualus – dėmesingumas, produktyvumas, tikslumas. Gali būti, kad tai laikotarpis, kai pastebėsite naujus talentus savo komandose.

REINFORCE etapas bus rezultatyviausias esant šioms papildomoms kompetencijoms:

 • Motyvavimas (Motivating others) – tai gebėjimas sukurti komandoje klimatą, kur žmonės nori padaryti tai, ką gali geriausiai esamoje situacijoje, gali motyvuoti pavaldinius, komandų ir projektų narius. Tai gebėjimas atpažinti kiekvieno žmogaus “slaptą talentą” ir įveiklinti jį, gebėjimas skirti užduotis ir sprendimus, įgalinant įsitraukti, dalinantis savininkyste bei pasiekimų ir rezultatų viešumu.
 • Vadovavimas kitiems (Directing others) – įgūdis tiksliai nustatyti aiškias kryptis bei tikslus, verčiančius pasitempti, tinkamai paskirstyti darbo krūvį, suplanuotai ir organizuotai išdėlioti darbus, išlaikyti dvipusį dialogą su kitais apie darbus ir rezultatus, žmonėse atrasti ir panaudoti jų stiprybes, jaukiai ir priimtinai bendrauti.
 • Orientacija į rezultatus (Drive for results) – tai kompetencija užtikrinanti, kad komandos narys sėkmingai viršys tikslus, nuolat ir nuosekliai sieks geriausių rezultatų, bus tikslingai orientuotas į susitartus pasiekimus, atkakliai ir kryptingai “naviguos” visą komandą rezultatų link.
 • Derybos ir susitarimai (Negotiating) – reiškia sumanumą ir įgūdžius derėtis sunkiose ir nestabiliose situacijose su visomis suinteresuotomis pusėmis (vidinėmis ir išorinėmis), gebėjimas suderinti skirtingus interesus su mažiausiais praradimais ar kompromisais nerizikuojant santykiais, tai įgūdžiai būti ir tiesiu bei įtaigiu, ir diplomatišku, greitai įgyjančiu kitos derybų pusės pasitikėjimą.
 • Žmonių įsivertinimas (Sizing up people) – tai kompetencija jausti talentus ir žmonių potencialą esant kritinėms situacijoms, gebėjimas suformuluoti vidaus ar organizacijos žmonių stiprybes bei įžvelgti ribotumus, tiksliai numatyti, kaip žmonės bus linkę elgtis skirtinguose situacijose.
REFLECT | Savirefleksijos įgūdžių ir įpročio komandose lavinimas, periodinės peržiūros ir savęs tobulinimo procesų praktikavimas, nuolatinio mokymosi inicijavimas.

Šis yra vienas mažiausiai įprastų reguliariame komandų ir verslo veiklos procese, nors daugelį kartų minėtas mokymuose ar literatūroje. Tai savirefleksijos įgūdžių ir įpročio komandose lavinimas, periodinės peržiūros ir savęs tobulinimo procesų praktikavimas, inicijuojant ir palaikant nuolatinio mokymosi rutiną.

REFLECT etapo veiklų pavyzdžiai:

Skirkite laiko komandos darbotvarkėje asmeninei kiekvieno nario ir visos komandos refleksijai. Padėkite žmonėms išmokti savirefleksijos, užduodami pagalbinius klausimus, fasilituokite komandos refleksijos procesą;

Sukurkite greito grįžtamojo ryšio discipliną, kad komandos galėtų operatyviai mokytis savo praktinės veiklos kontekste ir taip greičiau prisitaikytų prie naujų aplinkybių;

Nuosekliai ir atsakingai laikykitės organizacijos vertybių ir etikos (netgi labiau reikšmingai nei anksčiau). Komunikuokite vertybes, grįskite sprendimus vertybėmis, priimdami sprendimus pasitikrinkite ar jie pilnai atitinka vertybes;

Skatinkite darbuotojus ir komandų narius išlaikyti darbo ir poilsio režimą. Neapibrėžtumo laikotarpiais ypač padidėja pavojus perdegti darbe ne tik dėl padidėjusio darbo krūvio, bet ir dėl asmeninio neapibrėžtumo emocinio ir psichologinio krūvio.

REFLECT etapo sėkmę reikšmingai didinančios kompetencijos:
 
 • Vertybiškumas ir etika (Ethics and Values) – tai gebėjimas laikytis tinkamos (situacijai) ir efektyvios vertybių bei etikos visumos gerais ir sunkiais organizacijai laikais, tai veiklos organizavimas ir sprendimų priėmimas vadovaujantis vertybėmis, tai visokeriopa elgsena deklaruojamos organizacijos kultūros ir identiteto apibrėžtyje.
 • Mokymasis veikloje (Learning on the fly) – kompetencija, lemianti greitą mokymąsi susidūrus su naujomis problemomis ir netikėtais sunkumais, tai tarsi universalaus ir atkaklaus mokinio, atviro pokyčiams, analizuojančio sėkmes bei nesėkmes, ieškančio priemonių tobulėjimui, ekspermentuojančio ir išbandančio bet ką sprendimo radimui, besimėgaujančio nepažįstamų užduočių iššūkiais, greitai perprantančio bet ko pamatines struktūras ir esmę, elgsena.
 • Vizija ir misija paremtas valdymas (Managing vision and purpose) – patrauklios ir įkvepiančios vizijos komunikavimas bei esminio tikslo ir paskirties jausmo sukūrimas komandoje, tai požiūris už šiandienos rūpesčio ribų, optimizmas, sukuriantis tarpines stoteles bei ženklus kelionėje vizijos link, įkvepiant ir motyvuojant ištisus padalinius ir organizacijas.
 • Subalansuotumas (Work/Life balance) – tai išskirtinis gebėjimas sąmoningai išlaikyti balansą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo taip, kad nei viena sritis nedominuotų neproporcingai ar destruktyviai, žmogus nebūtų vienpusis, žinotų, kaip elgtis ir ko siekia abiejose srityse.

Tai kuo mes tikime!

01

Mūsų misija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut condimentum, nisi at suscipit convallis, mi diam maximus odio, vitae mollis odio lorem vel diam. Nullam rutrum rhoncus euismod. Integer ornare nisl urna, eu vehicula urna sagittis ac.

02

Mūsų vizija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut condimentum, nisi at suscipit convallis, mi diam maximus odio, vitae mollis odio lorem vel diam. Nullam rutrum rhoncus euismod. Integer ornare nisl urna, eu vehicula urna sagittis ac.

03

Mūsų vertybės

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut condimentum, nisi at suscipit convallis, mi diam maximus odio, vitae mollis odio lorem vel diam. Nullam rutrum rhoncus euismod. Integer ornare nisl urna, eu vehicula urna sagittis ac.

Pasirinkite

Revive 1

Revive 2

Revive 3